1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  Đã rút