1. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for BailameCuba Dance Academy and Productions
  0 Thích