magnumstep Avatar

Các bài tham dự của magnumstep

Cho cuộc thi Logo Design for Bella Vista -- Italian Café

 1. Á quân
  số bài thi 189
  Bài tham dự #189 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Bella Vista -- Italian Café
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 188
  Bài tham dự #188 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Bella Vista -- Italian Café
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Bella Vista -- Italian Café
  Đã rút