harjeetminhas Avatar

Các bài tham dự của harjeetminhas

Cho cuộc thi Logo Design for Blue Fader

 1. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Blue Fader
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Blue Fader
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Blue Fader
  Bị từ chối
  0 Thích