grafixsoul Avatar

Các bài tham dự của grafixsoul

Cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'
  Bị từ chối
  0 Thích