videep Avatar

Các bài tham dự của videep

Cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'

  1. Á quân
    số bài thi 9
    Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'
    Bị từ chối
    0 Thích