whitecat26 Avatar

Các bài tham dự của whitecat26

Cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'

 1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 'Business Blueprint'
  Đã rút