alexandracol Avatar

Các bài tham dự của alexandracol

Cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim

 1. Á quân
  số bài thi 190
  Bài tham dự #190 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 142
  Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Đã rút