osminosm Avatar

Các bài tham dự của osminosm

Cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim

 1. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Chayim Arucim
  Bị từ chối
  0 Thích