NexusDezign Avatar

Các bài tham dự của NexusDezign

Cho cuộc thi Logo Design for Compass West

 1. Á quân
  số bài thi 305
  Bài tham dự #305 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 302
  Bài tham dự #302 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 304
  Bài tham dự #304 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 303
  Bài tham dự #303 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 306
  Bài tham dự #306 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 301
  Bài tham dự #301 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 300
  Bài tham dự #300 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Bị từ chối
  0 Thích