gfxbucket Avatar

Các bài tham dự của gfxbucket

Cho cuộc thi Logo Design for Compass West

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 188
  Bài tham dự #188 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 372
  Bài tham dự #372 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Compass West
  Đã rút