megasodessa Avatar

Các bài tham dự của megasodessa

Cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary

 1. Á quân
  số bài thi 180
  Bài tham dự #180 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 244
  Bài tham dự #244 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 243
  Bài tham dự #243 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 222
  Bài tham dự #222 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 199
  Bài tham dự #199 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 197
  Bài tham dự #197 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 195
  Bài tham dự #195 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 194
  Bài tham dự #194 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Đã rút