solidussnake Avatar

Các bài tham dự của solidussnake

Cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 225
  Bài tham dự #225 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Cuisinary
  Bị từ chối
  0 Thích