smarttaste Avatar

Các bài tham dự của smarttaste

Cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 351
  Bài tham dự #351 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 349
  Bài tham dự #349 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 352
  Bài tham dự #352 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 350
  Bài tham dự #350 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 342
  Bài tham dự #342 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 341
  Bài tham dự #341 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DAY-TRIPPERS.COM
  Đã rút