graphicsavvy Avatar

Các bài tham dự của graphicsavvy

Cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture

 1. Á quân
  số bài thi 278
  Bài tham dự #278 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 218
  Bài tham dự #218 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 271
  Bài tham dự #271 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  Đã rút