palelod Avatar

Các bài tham dự của palelod

Cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture

 1. Á quân
  số bài thi 428
  Bài tham dự #428 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 427
  Bài tham dự #427 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 424
  Bài tham dự #424 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Decisive Venture
  Bị từ chối
  0 Thích