bogdanrata Avatar

Các bài tham dự của bogdanrata

Cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Đã rút