sjenkinsjr Avatar

Các bài tham dự của sjenkinsjr

Cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com

 1. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for DeeBix.com
  Đã rút