paalmee Avatar

Các bài tham dự của paalmee

Cho cuộc thi Logo Design for Directory Tasmania

 1. Á quân
  số bài thi 611
  Bài tham dự #611 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Directory Tasmania
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 606
  Bài tham dự #606 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Directory Tasmania
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 593
  Bài tham dự #593 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Directory Tasmania
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 612
  Bài tham dự #612 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Directory Tasmania
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 607
  Bài tham dự #607 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Directory Tasmania
  Đã rút