YanDatsyuk Avatar

Các bài tham dự của YanDatsyuk

Cho cuộc thi Logo Design for "Exclusive" Talent Management

 1. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for "Exclusive" Talent Management
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for "Exclusive" Talent Management
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for "Exclusive" Talent Management
  Bị từ chối
  0 Thích