1. Á quân
    số bài thi 16
    Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fantasy Footbal Teams - Runner Up Prizes as well.
    Đã rút