1. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fantasy Footbal Teams - Runner Up Prizes as well.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fantasy Footbal Teams - Runner Up Prizes as well.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fantasy Footbal Teams - Runner Up Prizes as well.
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fantasy Footbal Teams - Runner Up Prizes as well.
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fantasy Footbal Teams - Runner Up Prizes as well.
  Đã rút