SergioLopez Avatar

Các bài tham dự của SergioLopez

Cho cuộc thi Logo Design for FascinationStreet.com

 1. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for FascinationStreet.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for FascinationStreet.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for FascinationStreet.com
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for FascinationStreet.com
  Đã rút