1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút