1. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Film Related Task Management mobile applicatoin
  Đã rút