ngdinc Avatar

Các bài tham dự của ngdinc

Cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 350
  Bài tham dự #350 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 317
  Bài tham dự #317 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 349
  Bài tham dự #349 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 184
  Bài tham dự #184 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 180
  Bài tham dự #180 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 283
  Bài tham dự #283 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 282
  Bài tham dự #282 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Fusion Music Group
  Đã rút