Noc3 Avatar

Các bài tham dự của Noc3

Cho cuộc thi Logo Design for ISS

 1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  Đã rút