bozidartanic Avatar

Các bài tham dự của bozidartanic

Cho cuộc thi Logo Design for ISS

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 29
  Graphic Design Bài thi #29 cho Logo Design for ISS
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Graphic Design Bài thi #27 cho Logo Design for ISS
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 40
  Graphic Design Bài thi #40 cho Logo Design for ISS
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 39
  Graphic Design Bài thi #39 cho Logo Design for ISS
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 32
  Graphic Design Bài thi #32 cho Logo Design for ISS
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 30
  Graphic Design Bài thi #30 cho Logo Design for ISS
  0 Thích