bozidartanic Avatar

Các bài tham dự của bozidartanic

Cho cuộc thi Logo Design for ISS

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ISS
  0 Thích