baric20 Avatar

Các bài tham dự của baric20

Cho cuộc thi Logo Design for IT Company

 1. Á quân
  số bài thi 259
  Bài tham dự #259 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IT Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 258
  Bài tham dự #258 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IT Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 236
  Bài tham dự #236 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IT Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 234
  Bài tham dự #234 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IT Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 229
  Bài tham dự #229 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IT Company
  Bị từ chối
  0 Thích