1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IlluminateMe.com - A Crowdsourced News Site
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IlluminateMe.com - A Crowdsourced News Site
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for IlluminateMe.com - A Crowdsourced News Site
  Bị từ chối
  0 Thích