davyjames Avatar

Các bài tham dự của davyjames

Cho cuộc thi Logo Design for Illuminations, Inc.

 1. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Illuminations, Inc.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Illuminations, Inc.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Illuminations, Inc.
  Bị từ chối
  0 Thích