josepoul1 Avatar

Các bài tham dự của josepoul1

Cho cuộc thi Logo Design for Incuaçu

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Incuaçu
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Incuaçu
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Incuaçu
  Đã rút