blingchen514 Avatar

Các bài tham dự của blingchen514

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút