qoaldjsk Avatar

Các bài tham dự của qoaldjsk

Cho cuộc thi Logo Design for Investor Mentor

 1. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Investor Mentor
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Investor Mentor
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Investor Mentor
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Investor Mentor
  Đã rút