Logo Design for Irrigation Company

 • Tình trạng: Open
 • Giải thưởng: $200
 • Các bài thi đã nhận: 71

Tóm tắt cuộc thi

We are in the market for a new modern designed logo for our irrigation/lawn maitnance company in Alberta Canada. We are looking for an original design that may or may not incorporate sprinklers in the logo. We would like the lettering to not be the focal point of the logo as there is a name change in the works. The company name at the moment is RFK Irrigation

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • menasobhy88
  menasobhy88
  • cách đây 18 giờ

  Please Check #451 #452

  • cách đây 18 giờ
 • menasobhy88
  menasobhy88
  • cách đây 18 giờ

  Please Check #451

  • cách đây 18 giờ
 • Kingsk144
  Kingsk144
  • cách đây 23 giờ

  pelase check #443 , #444 , #445 , #446 I hope you like it. Do you any change please tell me.

  • cách đây 23 giờ
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 ngày

  #439 newest thank you.

  • cách đây 1 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 ngày

  Please review #436

  • cách đây 1 ngày
 • taposiback
  taposiback
  • cách đây 2 ngày

  Please Check # 410,411,412

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  #403 Newest.

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  #402 as well Please look hopefully I/we'll find something.

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  your add says $200 CAD no in-between were not bidding if you want us to put in less $ then let us know. Please thanks.

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  #398 is my newest one.

  • cách đây 2 ngày
 • Shahnewaz1992
  Shahnewaz1992
  • cách đây 2 ngày

  Check my entry #396 #397

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  Can I ask is it a name change you want in the design?

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  Wow, all but a few rejected why? No drops no text then what is it you are looking for?

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 2 ngày

  #387 is my newest one thank you.

  • cách đây 2 ngày
 • artsign
  artsign
  • cách đây 2 ngày

  please check #111

  • cách đây 2 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 3 ngày

  #384 same image just different check please thanks

  • cách đây 3 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 3 ngày

  Please check now #383 please thank you.

  • cách đây 3 ngày
 • qnicraihan
  qnicraihan
  • cách đây 3 ngày

  Please Sir Check my Entry #379#380#381#382

  • cách đây 3 ngày
 • qnicraihan
  qnicraihan
  • cách đây 3 ngày

  Please Sir Check my Entry #379#380#381#382

  • cách đây 3 ngày
 • prantosaber200
  prantosaber200
  • cách đây 3 ngày

  please check #285

  • cách đây 3 ngày
 • lalonazad1990
  lalonazad1990
  • cách đây 5 ngày

  Check my entry #360

  • cách đây 5 ngày
 • lalonazad1990
  lalonazad1990
  • cách đây 5 ngày

  Check my entry #359

  • cách đây 5 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 6 ngày

  Newest one now is #341

  • cách đây 6 ngày
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  New one at #337 now thank you.

  • cách đây 1 tuần
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  Newest one is #311

  • cách đây 1 tuần
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  #307 #308 and #310 are my new ones

  • cách đây 1 tuần
 • Shahnewaz1992
  Shahnewaz1992
  • cách đây 1 tuần

  Check my entry #294

  • cách đây 1 tuần
 • Designer5035
  Designer5035
  • cách đây 1 tuần

  please cjeck#287

  • cách đây 1 tuần
 • konokpal
  konokpal
  • cách đây 1 tuần

  Please Sir Check my Entry #279 and #280

  • cách đây 1 tuần
 • segiag
  segiag
  • cách đây 1 tuần

  #274 di Giacomo S.

  • cách đây 1 tuần
 • Nayeem518
  Nayeem518
  • cách đây 1 tuần

  #272 check

  • cách đây 1 tuần
 • sadiqrafy1223
  sadiqrafy1223
  • cách đây 1 tuần

  Please check My concept on #270, Thanks

  • cách đây 1 tuần
 • EdenElements
  EdenElements
  • cách đây 1 tuần

  Please #sealed

  • cách đây 1 tuần
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  and now #248 tank you

  • cách đây 1 tuần
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  #247 now as well thanks

  • cách đây 1 tuần
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  #246 is my newest one thanks

  • cách đây 1 tuần
 • csaaphill
  csaaphill
  • cách đây 1 tuần

  #245 is my first one please check thank you.

  • cách đây 1 tuần
 • Ishan666452
  Ishan666452
  • cách đây 1 tuần

  #172

  • cách đây 1 tuần
 • enayet6027
  enayet6027
  • cách đây 1 tuần

  Please check my entry #192 #194 #201 #205 #206 #210

  • cách đây 1 tuần
 • Designer5035
  Designer5035
  • cách đây 1 tuần

  check#182#183

  • cách đây 1 tuần
 • naseer90
  naseer90
  • cách đây 1 tuần

  please check #113 #114

  • cách đây 1 tuần
 • artsign
  artsign
  • cách đây 1 tuần

  please check #111

  • cách đây 1 tuần
 • raunnayak
  raunnayak
  • cách đây 1 tuần

  The entry has unconventional design ideas that are not pretty much usual but might suit your interest, and if you like I can suggest more designs as well. Entry #98, please check it and provide suggestions.

  • cách đây 1 tuần
 • CUESERVE
  CUESERVE
  • cách đây 1 tuần

  #sealed Entry #66 please review it.

  • cách đây 1 tuần
 • KYRABipra
  KYRABipra
  • cách đây 1 tuần

  Logo submitted, please check #61 #59 #58

  • cách đây 1 tuần
 • wenly
  wenly
  • cách đây 1 tuần

  kindly check #51 thanks

  • cách đây 1 tuần
 • YoshanBisanka
  YoshanBisanka
  • cách đây 1 tuần

  Design submitted. Looking forward to feedback...

  • cách đây 1 tuần

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!