JoeMista Avatar

Các bài tham dự của JoeMista

Cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  Bị từ chối
  0 Thích