gfxbucket Avatar

Các bài tham dự của gfxbucket

Cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for KeepDoo
  Đã rút