pjison Avatar

Các bài tham dự của pjison

Cho cuộc thi Logo Design for Kristielle Amy Photography

 1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Kristielle Amy Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Kristielle Amy Photography
  Bị từ chối
  0 Thích