BeautyOfCode Avatar

Các bài tham dự của BeautyOfCode

Cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com

 1. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Đã rút