danjuh25 Avatar

Các bài tham dự của danjuh25

Cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com

 1. Á quân
  số bài thi 231
  Bài tham dự #231 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 228
  Bài tham dự #228 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 205
  Bài tham dự #205 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích