karunaus Avatar

Các bài tham dự của karunaus

Cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com

 1. Á quân
  số bài thi 184
  Bài tham dự #184 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 158
  Bài tham dự #158 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 156
  Bài tham dự #156 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 154
  Bài tham dự #154 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Đã rút