1. Á quân
    số bài thi 36
    Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
    Bị từ chối
    0 Thích