romeopondal Avatar

Các bài tham dự của romeopondal

Cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com

 1. Á quân
  số bài thi 213
  Bài tham dự #213 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 212
  Bài tham dự #212 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 210
  Bài tham dự #210 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 207
  Bài tham dự #207 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 204
  Bài tham dự #204 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 203
  Bài tham dự #203 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lenny Li International www.lennyli.com
  Bị từ chối
  0 Thích