donekirov24 Avatar

Các bài tham dự của donekirov24

Cho cuộc thi Logo Design for 1 Life

 1. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 1 Life
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 1 Life
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 58
  Bài tham dự #58 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 1 Life
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for 1 Life
  Bị từ chối
  0 Thích