baoquynh132 Avatar

Các bài tham dự của baoquynh132

Cho cuộc thi Logo Design for Living Shenzhen

 1. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Living Shenzhen
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Living Shenzhen
  Đã rút