nextgem Avatar

Các bài tham dự của nextgem

Cho cuộc thi Logo Design for Low's Nappies

 1. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Low's Nappies
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Low's Nappies
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Low's Nappies
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Low's Nappies
  Đã rút