Amadridejo33 Avatar

Các bài tham dự của Amadridejo33

Cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone

 1. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Bị từ chối
  0 Thích