Noc3 Avatar

Các bài tham dự của Noc3

Cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone

 1. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
  Đã rút