younesslife Avatar

Các bài tham dự của younesslife

Cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone

  1. Á quân
    số bài thi 30
    Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
    Bị từ chối
    0 Thích