Designer0713 Avatar

Các bài tham dự của Designer0713

Cho cuộc thi Logo Design for Mind Machine

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Mind Machine
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Mind Machine
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Mind Machine
  0 Thích